bereikbaarheid - mobiliteit - vervoer - parkeren - vergunning wet milieubeheer - milieuzorg

Cornel van de Haterd

Labriehof 14
6952 HX Dieren

M: 06-39191066
I: www.choices-in-motion.nl
E: info@choices-in-motion.nl

CHOICES IN MOTION
INTEGRALE BENADERING VAN MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID

Steeds meer organisaties, bedrijven en instellingen worden geconfronteerd met bereikbaarheidsvraagstukken. Niet alleen de diverse bezoekers, maar ook medewerkers en leveranciers ondervinden vrijwel dagelijks hinder zo niet problemen om de betreffende locatie snel te bereiken.

Toegangswegen slibben dicht, aanwezige parkeergelegenheid is al te vaak vol.

Een verslechterende bereikbaarheid kan gevolgen hebben voor de continuïteit van de organisatie.
Daarnaast vragen steeds meer gemeentes in de vergunning Wet Milieubeheer uw aandacht voor mobiliteit.

mobiliteitsmanagement

Integrale benadering mobiliteit en bereikbaarheid

Investeren in mobiliteit en bereikbaarheid heeft in onze ogen alleen zin wanneer je de materie integraal benadert.
Dat wil zeggen aandacht hebt voor:

  • de betrokken partijen, met vaak uiteenlopende belangen
  • de verschillende doelgroepen, met soms beperkte mogelijkheden
  • de relevante vervoersmodaliteiten en tot slot
  • de verschillende momenten in de levensloop van een organisatie

Juist deze mix van factoren vraagt om een organisatie specifieke aanpak.
De werkwijze van Choices In Motion is hierop afgestemd.